Rượu Nikka Tailored (Nikka 12)

3,000,000

Hàng Nhật nội địa – 700ml – là mẫu sản phẩm thay thế cho Nikka 12 đã ngưng sản xuất.

Danh mục: